Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bechyně, obnova sídl. Na Libuši, 5. etapa - blok bytových domů č.p. 621 - 630
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2020 12.03.2020 09:30
Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni
podlimitní Hodnocení 17.12.2019 21.01.2020 10:00
Výkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci projektu - Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v Bechyni
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2018 28.06.2018 09:30
Intenzifikace ČOV v Bechyni
podlimitní Zadáno 30.05.2018 11.07.2018 10:00
Zpracování územního plánu Bechyně
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2018 03.05.2018 09:30
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Bechyně a s ním sdružené zadavatele
nadlimitní Zadáno 22.07.2016 14.09.2016 09:30
Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2015 20.04.2015 13:00
Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně
podlimitní Zadáno 11.03.2015 20.04.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016