Veřejné zakázky města Bechyně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Bechyně
IČO: 00252069
ID profilu zadavatele ve VVZ: 215086

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bytový dům sídl. Na Libuši č.p. 615 - 617 - výměna oken, střešních oken, dveří, zateplení stropní konstrukce 1.PP a oprava fasády
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2020 08.04.2020 09:30
Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni
podlimitní Hodnocení 17.12.2019 21.01.2020 10:00
všechny zakázky